Studium Komunikacji w nurcie Porozumienia bez Przemocy (NVC)

Zapraszamy na stiudium komunikacji w nurcie Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC) w Gdańsku. Podczas 5 weekendów warsztatowych będziemy odkrywać tajniki empatycznej komunikacji oraz uczyć się w jaki sposób budować satysfakcjonujące relacje ze sobą i z innymi.

Głównym przesłanie NVC jest budowanie bliskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Poprzez skupienie się na rzeczywistych potrzebach i uczuciach rozmówców, przy jednoczesnym odrzuceniu wszelkich prób interpretacji, krytyki i ocen, możemy przetranformować nasze relacje ze sobą i z innymi, budując relacje o których zawsze marzyliśmy.

Cykle warsztatowe będą prowadzone przez certyfikowanych Trenerów NVC. Tematy warsztatów są ułożone w takiej kolejności, która krok po kroku wprowadzi uczestników w model. Zaczynając od skupienia się na sobie i swoich potrzebach, stopniowo będziemy przenosić uwagę na potrzeby innych, aby następnie móc z łatwością odnaleźć się w dialogu pełnym emapii, zrozumienia siebie i drugiego człowieka. Przyjrzymy się głębiej róznież emocjom tj. złość, wstyd, poczucie winy. Poszukamy stojących za nimi potrzeb oraz sprawdzimy jak konstruktywnie wykorzystać energię z nich płynącą do osiągnięcia harmonii i zgody ze sobą i z innymi. Wszystko po to, aby odkryć w jaki sposób możemy przetransformować pełen negatywnych emocji dialog w pełną miłości komunikację.

Dla nietórych studium może okazać się drogą do transformacji swojego życia oraz rozwoju osobisteto, a dla niektórych rozpoczęciem nowej ścieżki zawodowej.

STUDIUM KOMUNIKACJI NVC JEST DLA CIEBIE JEŚLI CHCESZ:

→ podnieść jakość swoich relacji w życiu osobistym i zawodowym
→ nauczyć się odnajdywać potrzeby które kryją się pod emocjami
→ nauczyć się wyrażać autentycznie swoje zdanie
→ wzmocnić swoje relacje z osobami bliskimi
→ nauczyć się mówić nie, z szacunkiem do siebie i do innych
→ żyć bardziej w zgodzie ze sobą
→ przyjrzeć się i oswoić emocje takie jak wstyd czy złość
→ nauczyć się formułować prośby oraz odpuszczać niewspierające przekonania
→ poszukujesz możliwości rozwoju osobistego
→ pragniesz odczuwać więcej empatii i zrozumienia w swoim żcyiu,

“Przyczyną szukania w kimś błędu jest zawsze własna niezaspokojona potrzeba. Inaczej mówiąc, jeśli odczuwam złość i zaczynam wypowiadać opinie na temat innych osób, mogę to potraktować jako wartościową wskazówkę pomagającą mi w identyfikacji własnych potrzeb.” – Marshall B. Rosenberg

I MODUŁ: JA – ODKRYJ PIĘKNO SWOICH POTRZEB

Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Natalia Lach

Podczas tego modułu zostaną poruszone następujące obszary:

→ rozróżnianie obserwacji od myśli i osądów oraz innych blokad komunikacyjnych
→ pozbywanie się osądów na temat drugiej osoby
→ rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć oraz potrzeb
→ budowanie kontaktu ze sobą w „trudnych” sytuacjach
→ narzędzia przewracające kontakt ze sobą i swoimi potrzebami
→ wyrażanie siebie (mówienie “nie”, empatyczne słuchanie drugiej osoby)
→ zasady formułowania próśb

 

MODUŁ II: TY- OTWIERANIE SIĘ NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Brygida Dynisiuk

Podczas tego modułu zostaną poruszone następujące obszary:
→ intencja – pierwszy krok do kontaktu
→ narzędzia aktywnego słuchania – minimalistyczne sposoby na budowanie kontakt
→ słuchanie trudnych komunikatów – zaawansowane sposoby na budowanie kontaktu
→ słuchanie sedna i znaczenia
→ odróżnianie uniwersalnych potrzeb od sposobów ich zaspokajania

 

MODUŁ III: MY – Temat dialogu

Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Beata Kosiacka

Podczas tego modułu zostaną poruszone nastepujące obszary:

→ komunikacja empatyczna z drugim człowiekiem i grupami

 

MODUŁ IV: Gniew, wstyd, poczucie winy, przygnębienie -Dzwonki alarmowe, sygnały odcięcia siebie od energii życiowej

Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Anna Garbacz

Podczas tego modułu zostaną poruszone nastepujące obszary:

→ rozróżnianie gniewu, poczucia winy, wstydu przygnębienia od uczuć życiodajnych
→ rozróżnianie bodźca od przyczyny gniewu
→ witanie, oswajanie i integrowanie szakali wewnętrznych i zewnętrznych
→ przyjmowanie gniewu, poczucia winy, wstydu, przygnębienia w pełnej obecności i z empatią dla siebie
→ podążanie za uczuciami życiodajnymi oraz identyfikowanie niezaspokojonych potrzeb w Tańcu Złości NVC Dance Floors
→ formułowanie próśb wzbogacających życie tu i teraz

 

MODUŁ V: KONFLIKTY – Jak rozwiązywac konfilkty

Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Aleksandra Gołaszewska

Podczas tego modułu zostaną poruszone nastepujące obszary:

→ jak rozwiązywać konflikty

 

PROWADZĄCY:
Każdy moduł prowadzi inna Certyfikowana Trenerka NVC (Porozumienia bez Przemocy):

 

NATALIA LACH – Certyfikowana Trenerka NVC (Porozumienia bez Przemocy):

Moja przygoda z Nonviolent Communication (NVC) zaczęła się, kiedy jako nauczycielka w jednej z gdańskich szkół marzyłam o pracy w duchu wspólnoty, wsparcia, wymiany, szacunku i akceptacji różnorodności. Powyższe wartości znalazłam w działalności osób związanych z NVC. Dzisiaj jako certyfikowana trenerka wspieram małe społeczności w rozwiązywaniu konfliktów również jako mediator.
Lubię słowa Marshalla Rosenberga: Jestem bardzo ostrożny, używając stwierdzenia:
tak się nie da lub nie mogę. Mówię raczej… jeszcze nie wiem jak.
Chciałabym mieć wkład w szerzeniu pokoju na świecie. Marzę o zmianie w postrzeganiu konfliktu; chciałabym oswoić wiedzę o nim oraz proponować sposoby radzenia sobie z nim.
Jestem…
– certyfikowaną trenerką (NVC) Nonviolent Communication
– dyplomowaną nauczycielką języka polskiego,
– mediatorką, wpisaną na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku ( w latach 2016-2022).
Prywatnie jestem mamą dwóch chłopców, żoną i właścicielką psa JRT oraz firmy CoTynato?
Mieszkam w pięknym Gdańsku, pochodzę z Gliwic i kocham góry.
Moi najbardziej inspirujący nauczyciele (w kolejności alfabetycznej): Deborah Bellamy (Austria), Shona Cameron (Szkocja), Maria Czerwonik (Gdańsk, Polska), Marianne Gothlin (Szwecja), Gabriele Grunt (Austria), Sura Hart (USA), Dominika Jasińska (Gdańsk, Polska), Jan van der Koert (Dania), Kirtsen Kristensen (Dania), Marta Kułaga (Kraków, Polska), Gina Lawrie (Anglia), Iwona Milewska (Gdynia, Polska), Ewa Orłowska (Warszawa, Polska), Pernille Plantener (Dania), Kay Rung (Szwecja), Mariola Smoleń (Gdańsk, Polska), Godfrey Spencer (USA), Towe Widstrand (Szwecja)
… moi synowie i mąż.

 

BRYGIDA DYNISIUK – Certyfikowana Trenerka NVC (Porozumienia bez Przemocy):

Jest certyfikowaną trenerką NVC (Nonviolent Communication) oraz facylitatorką/mediatorką pracującą w tym nurcie. Specjalizuje się w obszarze rozwoju umiejętności komunikacji i dbałości o jakość relacji i współpracy. Pracuje z osobami i zespołami doświadczającymi trudności w komunikacji, napięć i konfliktów, aby odbudować relacje i zaufanie a także podnieść jakość współpracy i efektywność.

Jako facylitatorka/mediatorka wspiera w odbudowaniu wzajemnego zaufania i zrozumienia oraz wypracowaniu rozwiązań biorących pod uwagę wszystkie strony. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu przez konflikt osoby prywatne, organizacje NGO, firmy oraz ruchy zmiany społecznej. Facylitując rozwiązanie konfliktu korzysta z Porozumienia bez Przemocy, sprawiedliwości naprawczej, socjokracji i Uzgodnień Systemowych.

 

 

 

BEATA KOSIACKA – Certyfikowana Trenerka NVC (Porozumienia bez Przemocy):

Moim mottem życiowym jest „Przeżyć życie tak, by niczego nie żałować”. Jestem ciekawa świata i ludzi, lubię podążać z odwagą za moimi marzeniami, co sprawia, że rozwój, ale i nauka na błędach są stałym elementem mojego życia.

Chętnie wspieram moich klientów w ich rozwoju, samopoznaniu i drodze do spełnienia, budowania satysfakcjonujących relacji prywatnych i zawodowych oraz odkrywaniu wewnętrznej mocy do realizacji własnych marzeń i swojego potencjału. Wierzę w potęgę życzliwości, akceptacji i empatii. Dlatego tak bliskie jest mi podejście Porozumienia bez Przemocy (NVC), które jest fundamentem prowadzonych przeze mnie warsztatów, wykładów czy mediacji konfliktu.

Do moich ulubionych obszarów pracy należą: poczucie własnej wartości, akceptacja trudnych emocji (wstyd, żal, złość), konstruktywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, transformacja ograniczających przekonań i poszerzanie perspektywy o nowe możliwości.

Prowadząc od 2010 r. własną działalność miałam okazję zdobyć bogate i różnorodne doświadczenie pracując m.in. z nauczycielami, menedżerami, handlowcami, kadrą i wychowankami Domu Dziecka, organizacjami NGO, studentami Pedagogiki na UW, psychologami, parami małżonków i partnerami biznesowymi.

Pracuję z klientami indywidualnymi i organizacjami lub zespołami, oferując:

Warsztaty i szkolenia otwarte lub „szyte na miarę” w zależności od potrzeb, np. z rozwiązywania konfliktów, uważnego słuchania, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, budowania zespołów opartych na empatii, transformacji trudnych emocji.
Coaching – towarzyszę w procesie zmiany, pomagając odejść od utartych schematów na rzecz kreatywności i zaufania do własnych zasobów oraz budowania relacji w zgodzie ze swoimi wartościami.
Mediacje – wspieram skonfliktowane strony we wzajemnym usłyszeniu siebie i odejściu od języka oskarżeń i oczekiwań w kierunku budowania nieoceniającej atmosfery pełnej zrozumienia i szacunku dla swoich ważnych potrzeb i potrzeb partnera.
Wiele zawdzięczam i czerpię od moich mentorów: Pernille Plantener, Lucyna Wieczorek, Sarah Peyton, Robert Gonzales, Gina Lawrie, Brene Brown i wielu innych.

 

DR ANNA GARBACZ – Certyfikowana Trenerka NVC (Porozumienia bez Przemocy):

Kiedy usłyszałam o NVC w 2009 roku miałam przeczucie, że jest to coś czego szukam przez całe życie. I do dziś, uważam, że miałam rację. Jestem certyfikowaną trenerką NVC i zajmuję się mediacjami, prowadzę treningi grupowe oraz towarzyszę ludziom indywidualnie. Pierwsze kroki jako mediator stawiałam w Anglii w Fundacji Mediatorów Społecznych, zajmujących się konfliktami międzysąsiedzkimi oraz rodzinnymi (East Surrey Community Mediators). Jestem współzałożycielką Fundacji Dialogu Społecznego w koncepcji Porozumienia bez Przemocy Marshalla B.Rosenberga „Żyrafy” w Polsce (nvcfundacjazyrafy.pl). Ułatwiam ludziom wspólne życie (osobiste, zawodowe, sąsiedzkie), a konflikt jest dla mnie szansą na współtworzenie autentycznych relacji w poczuciu sensu i spełniania.

Moim hasłem na dziś jest „inkluzja”. Zmierzam do współtworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku, przyjmowaniu różnic pomiędzy ludźmi takimi jakie są, bez ocen i osądów. Efektem takiej relacji jest długotrwałe porozumienie oraz wypracowanie rozwiązań nowatorskich, biorących pod uwagę potrzeby wszystkich osób zaangażowanych.

 

ALEKSANDRA GOŁASZEWSKA – Certyfikowana Trenerka NVC (Porozumienia bez Przemocy):

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania trener. Od 12 lat aktywnie propaguje metodę Porozumienia bez Przemocy w Polsce. Jest akredytowaną facylitatorką programu Esencje Kobiecości i Męskości oraz Certyfikowanym Trenerem NVC. Od 2010 roku jest zaangażowana w praktykę i propagowanie metody Kręgów Naprawczych w Polsce. Wspiera szkoły i przedszkola
we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy – pracuje zarówno z dorosłymi zaangażowanymi
w pracę placówki, jak i z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzi warsztaty otwarte z PBP lub będące
częścią dłuższych programów. Pracuje indywidualnie z osobami w sytuacjach trudnych, konfliktowych lub tymi, którzy poszukują sposobów na praktykę i integrację NVC. Jest współwydawcą książek o tematyce związanej z Porozumieniem bez Przemocy.

 

 

TERMIN:
1-2 października 2022 I MODUŁ: JA – ODKRYJ PIĘKNO SWOICH POTRZEB. Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Natalia Lach
10-11 grudnia 2022 MODUŁ II: TY- OTWIERANIE SIĘ NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA. Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Brygida Dynisiuk
4-5 luty 2023 MODUŁ III: MY – Temat dialogu. Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Beata Kosiacka
1-2 kwietnia 2023 MODUŁ IV: Gniew, wstyd, poczucie winy, przygnębienie -Dzwonki alarmowe, sygnały odcięcia siebie od energii życiowej. Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Anna Garbacz
10-11 czerwca 2023 MODUŁ V: KONFLIKTY -Jak rozwiązywac konfilkty. Prowadzi Certyfikowana Trenerka NVC: Aleksandra Gołaszewska

Godziny: 9:00 – 17:00

 

MIEJSCE:
Gdańsk

 

CENA:
2950 zł przy zapisie do 1.09 (możliwość rozłożenia płatności na 5 rat po 590 zł)
3500 zł przy zapisie od 2.09 (możliwość rozłożenia płatności na 5 rat po 700 zł)

 

ZAPISY:
Wyślij maila na kontakt@centrumsoma.pl podając imię i nazwisko.

 

UWAGI:
Liczba uczestników ograniczona do 14 uczestników. Gwarancją rezerwacji miejsca jest opłacenie pierwszego modułu (lub całości Studium).

Data

01 paź 2022 - 11 cze 2023
Expired!

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

2950 - 3500 zł

Lokalizacja

Gdańsk
Shopping Cart
Przewiń do góry